Про журнал

Тематика журналу: актуальні проблеми конституціоналізму, конституційного будівництва, розвитку конституційного права та процесу в Україні та зарубіжних країнах.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): (Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.)

Галузь науки: юридичні.

Спеціальності: 081 – Право та 293 – Міжнародне право;

Реферативні бази даних: Index Copernicus International» (Польща); «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського; Google Scholar.

ЗасновникДержавний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».

Головний редактор – д.ю.н., проф. Ю.М.Бисага.

Заступники головного редактора – д.ю.н. проф. Бєлов Д.М., д.ю.н., проф. В.В. Заборовський.

Відповідальний секретар: доц. Берч В.В., А.В. Стойка.

Мови видання: змішаними мовами (українська, російська, англійська).

Періодичність: 2-4 рази на рік.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна

Рецензування: зовнішнє

Статус видання: вітчизняне.