Редакційний штат

Головний редактор:

Бисага Ю.М. – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

Члени редакційної колегії:

Бєлов Д.М. – д.ю.н., професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ “Ужгородський національний університет” (заступник головного редактора)

Заборовський В.В. – д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ “Ужгородський національний університет” (заступник головного редактора)

Барзо Тімеа – доктор габілітований, доцент, завідувач кафедрою цивільного права Мішкольцького державного університету (Республіка Угорщина)

Берлінгер Ремус Даніел – д.ю.н., доцент, декан юридичного факультету Західного університету імені Василя Голдіса в м. Арад (Республіка Румунія)

Булеца С.Б. – д.ю.н., професор, завідувач кафедрою цивільного права та процесу ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

Вукас Будіслав – д.ю.н., професор, професор департаменту історії права університету Рієки (Республіка Хорватія)

Гарагонич О.В. – д.ю.н., доцент, професор кафедри господарського права та господарського процесу інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Громовчук М.В. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

Дешко Л.М. – д.ю.н., професор, професор кафедри конституційного права інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лазур Я.В. – д.ю.н., професор, декан юридичного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

Маховенко Є.Г. – доктор соціальних наук (право), професор, професор кафедри публічного права Вільнюського університету (Литовська Республіка)

Медвідь А.Б. – д.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії держави та права Львівського торговельно-економічного університету

Менджул М.В.  – д.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

Мішина Н.В. – д.ю.н., професор, професор кафедри конституційного Національного університету “Одеська юридична академія”

Нічипорук Януш – доктор габілітований, професор, університет Марії Кюрі-Складовської (Польська Республіка)

Ондрова Юлія – к.ю.н., доцент, доцент департаменту конституційного права університету Матей Бел (Словацька Республіка)

Серьогін В.О. – д.ю.н., професор, професор кафедри конституційного і муніципального права Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Скрипнюк О.В. – д.ю.н., професор, академік НАПрН України, Заслужений юрист України, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Філіповсі Зоран – к.ю.н., професор юридичного факультету Міжнародного університету Візіон (Республіка Македонія)

Чечерський В.І. – д.ю.н., доцент, виконувач обов’язків заступника начальника відділу протидії насильству щодо дітей управління захисту прав дітей та протидії насильству офісу Генерального прокурора

Щербанюк О.В. – д.ю.н., доцент, завідувач кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Відповідальний секретар: доц. Берч В.В.