КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Oleksandr Harahonych Professor of The Department of Civil and Economic Law and Procedure Academy of Advocacy of Ukraine, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.3.03

Ключові слова:

Конституція України, підприємець, підприємництво, організаційно правова форма, Конституційний Суд України, Господарський кодекс України

Анотація

Мета статті. Теоретико-правове дослідження конституційного права на підприємницьку діяльність для з’ясування його сутності, суб’єктного та об’єктного складу, виявлення особливостей реалізації та гарантій такого права.

Методи. Для досягнення мети дослідження використані діалектичний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, логіко-семантичний та інші методи наукового пізнання.

Результати. Проаналізовано сутність та зміст конституційного права на підприємницьку діяльність. Зміст такого права визначено як сукупність правомочностей підприємця, які йому необхідні для досягнення визначеної ним мети – певних економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Досліджено суб’єктний склад конституційного права на підприємницьку діяльність. Виявлені недоліки фіксації такого права у розділі ІІ Конституції України. Наголошено на доцільності подальшого розвитку конституційного положення щодо суб’єктів права на підприємництво у рамках Господарського кодексу України.

З’ясовано поняття та ознаки підприємництва як об’єкта права на підприємницьку діяльність.

Запропоновані нові шляхи розвитку інституту підприємництва та засоби ефективного забезпечення реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність.

Досліджено роль гарантій конституційного права на підприємницьку діяльність для забезпечення ефективної його реалізації.

Висновки. Обґрунтовано недоцільність внесення змін до Конституції України щодо права на підприємницьку діяльність. Запропоновано для забезпечення стабільності правового статусу підприємця замість оновлення конституційної регламентації вдосконалювати практичні гарантії, способи і механізми реалізації права на підприємницьку діяльність у рамках Господарського кодексу України.

Аргументовано важливість Конституційного Суду України для забезпечення розуміння змісту та особливостей реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність і подальшого розвитку законодавчого регулювання відповідно до конституційних принципів.

Виділено головні чинники, які заважають розвитку підприємництва в Україні в сучасних умовах, а саме:

- порушення органами державної влади та місцевого самоврядування гарантій конституційного права на підприємницьку діяльність, закладених в Конституції України і законах;

- надмірний адміністративний тиск на суб’єктів господарювання;

- низький рівень економічних стимулів для ефективного розвитку інституту підприємництва;

- недостатня увага до питань підготовки у закладах освіти до зайняття підприємницькою діяльністю.

Обґрунтовано необхідність здійснення подальших наукових досліджень у напрямку мінімізації шкідливого впливу зазначених чинників на розвиток підприємництва в Україні.

Посилання

Kampo, V. (2020). Konstytutsiia Ukrainy ta formuvannia natsii pidpryiemtsiv. [Constitution of Ukraine and the formation of the nation of entrepreneurs]. Yurydychna hazeta. № 5 (711). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/konstytutsiine-pravo/konstituciya-ukrayini-ta-formuvannya-naciyi-pidpriemciv.html [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy (1996). [The Constitution of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Tatsii, V. Ya., Petryshyn, O. V., Barabash, Yu. H., Bytiak, Yu. P., Hetman, A. P., Holovin, A. S. at al. (2011). Konstytutsiia Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar. [The Constitution of Ukraine. Scientific and practical commentary]. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

Bihniak, O. V. (2007). Pidpryiemnytstvo yak predmet pravovoho rehuliuvannia v Ukraini [Entrepreneurship as a subject of legal regulation in Ukraine]. (avtoref. dys ... kand. yuryd. nauk : 12.00.04 – hospodarske pravo; hospodarske protsesualne pravo). Donetsk. [in Ukrainian].

Ishchuk, S. I. (2014). Pravo na pidpryiemnytsku diialnist u strukturi ekonomichnykh zasad hromadianskoho suspilstva v Ukraini. [The right to entrepreneurial activity in the structure of economic foundations of civil society in Ukraine]. Naukovi pratsi MAUP, 1, 34-40. [in Ukrainian].

Pavlov, E. A. (2013). Konstitucionnoe pravo na predprinimatelskuyu deyatelnost. Ponyatie i soderzhanie. [Constitutional right to entrepreneurial activity. Concept and content]. Aktualnye problemy konstitucionnogo prava, 2, 88-91. [in Russian].

Nikitenko, L. O. (2013). Konstytutsiino-pravove rehuliuvannia prava na pidpryiemnytsku diialnist: istoryko-pravovi peredumovy ta suchasnyi stan. [Constitutional and legal regulation of the right to entrepreneurial activity: historical and legal background and current status]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy, 1, 116-123. [in Ukrainian].

Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine] (2003): Zakon Ukrainy № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text [in Ukrainian].

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine] (2003): Zakon Ukrainy № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Constitutional Court of Ukraine] (2002). 3-rp/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-02#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia natsionalnykh standartiv Ukrainy, derzhavnykh klasyfikatoriv Ukrainy, natsionalnykh zmin do mizhderzhavnykh standartiv, vnesennia zminy do nakazu Derzhspozhyvstandartu Ukrainy vid 31 bereznia 2004 r. № 59 ta skasuvannia normatyvnykh dokumentiv [Order on approval of national standards of Ukraine, state classifiers of Ukraine, national changes to interstate standards, amending the Order of the State Committee for Standardization of Ukraine dated March 31, 2004 No. 59 and the abo¬lition of regulatory documents] (2004): nakaz Derzhavnoho komitetu Ukrainy z pytan tekhnichnoho rehuliuvannia ta spozhyvchoi polityky № 97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097609-04#Text [in Ukrainian].

Avetysian, M. R. (2019). Orhanizatsiino-pravova forma hospodariuvannia. [Organizational and legal form of management]. (avtoref. dys ... kand. yuryd. nauk: 12.00.04 – hospodarske pravo; hospodarske protsesualne pravo) Vinnytsia. [in Ukrainian].

Bobkova, A. G., Atamanova, Yu. E., Bisaga, Yu. M., Vixrov, A. P., Grudnickaya, S. N., Harahonych, A. V. at al. (2008). Xozyajstvennyj kodeks Ukrainy: Nauchno-prakticheskij kommentarij. [Economic Code of Ukraine: Scientific and practical commentary]. Xarkov: Izd-vo FL-P Vapnyarchuk N.N. [in Russian].

Laptev ,V. V. (1997). Predprinimatelskoe pravo: ponyatie i subekty. [The entrepreneurial law: concept and subjects]. Moskva: Yurist. [in Russian].

Lyamceva, T. (2000). Osobennosti predprinimatelskoj deyatelnosti gosudarstvennyx selskoxozyajstvennyx predpriyatij. [Features of entrepreneurial activity of state agricultural enterprises]. Predprinimatelstvo, xozyajstvo i pravo, 1, 62-64. [in Russian].

Kashanina, T. V. (1999). Korporativnoe pravo (Pravo xozyajstvennyx tovarishhestv i obshhestv). Uchebnik dlya vuzov. [Corporate law (Law of business partnerships and societies). The textbook for higher educational institutions]. Moskva: Izdatelskaya gruppa NORMA–INFRA. [in Russian].

Popov, A. A. (1997). Lekcii po pravovym osnovam predprinimatelskoj deyatelnosti v Ukraine. [Lectures on legal foundations of entrepreneurial activity in Ukraine]. X.: Firma «KONSUM», [in Russian].

Suchoža, J. (1998). Slovenské obchodné právo. [Slovak Commercial Law]. Banska Bystica, 1. 167 s. [in Slovak].

Siryi, V. Ye. & Farenyk, S. A. (2000). Sotsiolohiia pidpryiemnytstva. [Sociology of entrepreneurship]. Kyiv: Ukr. tsentr dukhovnoi kultury. [in Ukrainian].

Harahonych, O. V. & Bysaha, Yu. M. (2005). Pravove rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti v Cheskii ta Slovatskii respublikakh. [Legal regulation of entrepreneurial activity in the Czech and Slovak Republics]. Uzhhorod: Lira. [in Ukrainian].

Harahonych, O. V. (2007). Hospodarska komertsiina diialnist: poniattia ta pravovi oznaky. [Commercial activity: concept and legal attributes]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pravo», 7, 257-260. [in Ukrainian].

Nikitenko, L. O. (2011). Umovy realizatsii konstytutsiinoho prava na pidpryiemnytsku diialnist. [Conditions for implementing the constitutional right to entrepreneurial activity]. Forum prava. 3, 559-564. [in Ukrainian].

Plotnikova, I. N. (2002). Konstitucionnoe pravo cheloveka i grazhdanina na predprinimatelskuyu deyatelnost v Rossii [Constitutional right of an individual and a citizen to entrepreneurial activity in Russia]: (dis. ... kand. yurid. nauk : 12.00.02 – konstitucionnoe pravo; municipalnoe pravo) Saratov. [in Russian].

Afanaseva, M. B., Baltsii, Yu. Yu., Batan, Yu. D., Bondarenko, I. O., Bolkova, D. Ye., Hrabova, Ya. O. at al. (2017). Konstytutsiine pravo Ukrainy: prahmatychnyi kurs. [Constitutional Law of Ukraine: a pragmatic course]: navch. posib. Odesa : Yurydychna literatura, 2017. [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Constitutional Court of Ukraine] (2005). 5-rp/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05#Text [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Constitutional Court of Ukraine] (2009). 26-rp/2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v026p710-09#Text [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Constitutional Court of Ukraine] (2010). 17-rp/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10#Text [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Constitutional Court of Ukraine] (2016). 2-rp/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16#Text [in Ukrainian].

Zozulia, O. I. (2020). Hromadianski ta politychni prava liudyny v umovakh zapobihannia poshyrenniu COVID-19 v Ukraini. [Civil and political human rights in the context of preventing the spread of COVID-19 in Ukraine]. Forum prava, 2, 6-22. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27 — Оновлено 2021-05-12