КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ВОЛОДІТИ, КОРИСТУВАТИСЯ І РОЗПОРЯДЖАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ СВОЄЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ, ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: «ВИПРАВДАНЕ ОЧІКУВАННЯ» ОТРИМАННЯ МАЙНА, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРАВОВІЙ ОХОРОНІ

Автор(и)

  • Lyudmyla Deshko Professor of the Department of Constitutional Law Institute of Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.3.04

Ключові слова:

: конституційне право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, право інтелектуальної власності; виправдане очікування; обмеження права інтелектуальної власності, право приватної власності; реєстрація торгової марки, міжнародне зобов'язання, конституційно-правовий механізм регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності, баланс інтересів

Анотація

В науці конституційного права жваві дискусії викликає питання обмеження прав інтелектуальної власності. При реєстрації торгових знаків все частіше постає ряд питань теоретичного та практичного характеру: чи може держава на виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань «знищити» виправдане очікування суб’єктів права інтелектуальної власності шляхом прийняття певних законодавчих актів? Чи є втручанням у мирне користування майном рішення про застосування до заяви про реєстрацію торгової марки положень двосторонньої угоди, яка набула чинності після подання суб’єктом заяви про реєстрацію торгової марки? Чи потребує вдосконалення в Україні конституційно-правовий механізм регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності щодо питань «expectativa jurídica»?

Посилання

Blazhivska, N. Ye. (2018). Zahalna kharakterystyka zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti v praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny [General characteristics of protection of intellectual property rights in the case law of the European Court of Human Rights]. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti, 5, 83-92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2018_5_11/ [in Ukrainian].

Volkov, V. & Deshko, L. (2007). Medychne pravo – realnist sohodennia [Medical law is a reality of today] Informatsiinyi pravovyi prostir, 18, S. 45-48. [in Ukrainian].

Volkov, V. & Deshko, L. (2006). Na zakhyst medychnoho prava [In defense of medical law]. Yurydychnyi Visnyk Ukrainy, 8, 8. [in Ukrainian].

Deshko, L. (2007). Pravove rehuliuvannia hospodariuvannia v sferi okhorony zdorovia: problemy vdoskonalennia spetsialnoho zakonodavstva [Legal regulation of health care: problems of improving special legislation]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 5, 57-62. [in Ukrainian].

Дешко, Л. (2018). Restitutio in integrum: pidkhody Yevropeysʹkoho sudu z prav lyudyny [Restitutio in integrum: approaches of the European Court of Human Rights]. Porivnyalʹno-analitychne pravo, 5, 365-368. [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] (1996). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. [in Ukrainian].

Nechyporuk, H. Iu, Bysaha Yu. M., Berch, V. V., Deshko, L. M., Bysaha Yu. Iu. & Nechyporuk, K. O. Konstytutsiine pravo na zvernennia do Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta mekhanizm realizatsii prava na vykonannia yoho rishen [The constitutional right to appeal to the European Court of Human Rights and the mechanism for exercising the right to enforce its decisions]. Uzhhorod, TOV «RIK-U», 2020. [in Ukrainian].

Pravo intelektualnoi vlasnosti. Pidruchnyk [Intellectual property law. Textbook]. (2019). Za zah. red. S.B. Buletsy, O.I. Chepys. Uzhhorod: RIK-U. [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 45 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy "Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro elektroenerhetyku" (sprava pro elektroenerhetyku) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of 45 people's deputies of Ukraine on compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine" On Electricity "(case on electric power)] (2002). URL: www.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-02#Text [in Ukrainian]

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 47 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy "Pro vvedennia moratoriiu na prymusovu realizatsiiu maina" (sprava pro moratorii na prymusovu realizatsiiu maina) [Judgment of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of 47 people's deputies of Ukraine on the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the Law of Ukraine "On the introduction of a moratorium on forced sale of property" (case on a moratorium on forced sale of property)] (2003). URL: www.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-03#Text [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27 — Оновлено 2021-05-12