ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАЙВЕСІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

  • Віталій Серьогін Professor of the Constitutional and Municipal Law Department of the School of Law, V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.2.06

Ключові слова:

права людини, прайвесі, інформаційне прайвесі, особиста інформація, типи прайвесі

Анотація

У статті здійснено спробу висвітлити основні концепції інформаційного прайвесі, відображені в західній юриспруденції, а також викласти авторське бачення змісту й обсягу інформаційного прайвесі, виокремити відповідні правомочності, з яких це право складається, розкрити його місце й роль з позицій системно-структурного підходу.

Відзначено, що в сучасній науковій літературі, присвяченій забезпеченню недоторканності приватного життя та поваги до нього, чітко вирізняються два основні підходи до розуміння інформаційного прайвесі – широкий і вузький. Прибічники вузького підходу розглядають прайвесі виключно в інформаційному аспекті, а інші складові (фізичне, візуальне, фонетичне прайвесі тощо) схильні відносини до змісту інших фундаментальних прав. При цьому одна група авторів тлумачить інформаційне прайвесі як право особи на контроль за своїми персональними даними, тоді як друга група вважає більш раціональним та ефективним розглядати інформаційне прайвесі як право власності на персональні дані. Спробою об’єднати обидва табори прихильників вузького тлумачення інформаційного прайвесі є Restricted Access/Limited Control (RALC) theory.

Прихильники широкого підходу розглядають інформаційне прайвесі як важливий, але лише один із багатьох змістовних елементів конституційного права на прайвесі. При цьому вихід авторів за межі інформаційної сфери при розгляді змісту прайвесі можна вважати прогресивним і таким, що більшою мірою відповідає сутності даного права та його призначення в забезпеченні особистої свободи й автономії.

На погляд автора, розкриваючи зміст права на недоторканність приватного життя (прайвесі), необхідно враховувати, що об’єкт даного права включає в себе декілька сфер (аспектів), у кожній з яких особа може перебувати в різних станах приватності, а сама приватність має певні виміри. Виходячи з цього, інформаційне пррайвесі розглядається автором як елемент конституційного права на прайвесі, що виокремлюється за аспектами приватного життя та формою (способом) його об’єктивації.

На відміну від інших аспектів прайвесі інформаційний аспект відірваний від фізичного тіла особи й існує самостійно, а відповідні відомості продовжують існувати й після смерті самої особи. Відтак, навіть смерть людини не позбавляє сенсу інформацію, пов’язану з цією людиною, а іноді – навіть посилює її цінність і значення. Відзначено, що на відміну від інших аспектів прайвесі, інформаційна приватність не має станів (як-от усамітненість, інтимність, анонімність тощо); вона лише передбачає інформаційний захист таких станів і не допускає їх розкриття (оприлюднення) без згоди самого суб’єкта.

Посилання

Warren S.D., Brandeis L.D. The Right to Privacy. Harvard Law Review. 1890. Vol. 4. P. 193-220.

Преснякова А.В. Конституционное право на неприкосновенность частной жизни в условиях информатизации общества: современный зарубежный опыт: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Москва, 2010. 196 с.

Серьогін В.О. Фізичне (тактильне) прайвесі. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: збірник наукових праць. 2013. № 2 (66). С. 3-12

Серёгин В.А. Одорологическое (запаховое) прайвеси: понятие и содержание. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2013. Вип. 23. Ч. І. Т. І. С. 152-156.

Серегин В.А. Фонетическое (звуковое) прайвеси. Форум права. 2013. № 4. С. 339-346.

Серегин В.А. Визуальное (зрительное) прайвеси. Форум права. 2014. № 1. С. 431-438.

Westin A.F. Privacy and Freedom. New York : Atheneum, 1967. 487 p.

Moore A.D. Toward Informational Privacy Rights. San Diego Law Review. 2007. Vol. 44. P. 809-846.

Varian H.R. Economic Aspects of Personal Privacy. Cyber Policy and Economics in an Internet Age / ed. W.H. Lehr, L.M. Pupillo. Boston, MA : Springer, 2002. P. 127-137.

Laudon K. C. Markets and Privacy. Communications of the ACM. 1996. Vol. 39. Issue 9. P. 92-104.

Orito Y., Murata K. Rethinking the Concept of Information Privacy: a Japanese Perspective. ETHICOMP 2007 (Meiji University, Tokyo, Japan, 27-29 March 2007). URL: http://www.isc.meiji.ac.jp/~ethicj/Orito.pdf (дата звернення: 23.01.2020).

Guarda P. Data Protection, Information Privacy, and Security Measures: an essay on the European and the Italian Legal Frameworks. Ciberspazio e diritto. Versione 1.0 – December 2008. рр. 65-92. URL: http://eprints.biblio.unitn.it/1524/1/DataProtection_%20SecurityMeasures_Guarda.pdf (дата звернення: 23.01.2020).

Banisar D. The Right to Information and Privacy: Balancing Rights and Managing Conflicts. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2011. 44 p.

Tavani H.T., Moor J. H. Privacy protection, control of information, and privacy-enhancing technologies. ACM SIGCAS Computers and Society. 2001. Vol. 31(1). P. 6-11.

Tavani H.T. Ethics and technology: Ethical issues in an age of information and communication technology. 2-nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007. 432 p.

Tavani H. T. Informational privacy: Concepts, theories, and controversies. The handbook of information and computer ethics / eds. K. E. Himma & H. T. Tavani. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2008. P. 131-164.

McMenemy D. Rights to privacy and freedom of expression in public libraries: squaring the circle. IFLA World Library and Information Congress: 82nd IFLA General Conference and Assembly (Columbus, USA, 13-19 Aug. 2016). URL: https://pure.strath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/54531639/ McMenemy_IFLA_2016_rights_to_privacy_and_freedom_of_expression_in_ public_libraries.pdf

Clarke R. Introduction to Dataveillance and Information Privacy, and Definitions of Terms. URL: http://www.rogerclarke.com/%20DV/Intro.html (дата звернення: 23.01.2020).

Friedewald M., Finn R.L., Wright D. Seven Types of Privacy. European Data Protection: Coming of Age / eds: S. Gutwirth, R. Leenes, P. de Hert, Y. Poullet. Boston, MA : Springer, 2013. P. 3-32.

Серьогін В. О. Зміст і обсяг права на недоторканність приватного життя (прайвесі). Вісник Національної академії правових наук України. 2010. № 4 (63). С. 88-97.

Серьогін В. О. Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці: монографія. Харків : ФІНН, 2010. 608 с.

Кротов А. В. Некоторые аспекты и особенности регулирования права на частную жизнь в формате интернет-пространства: монография. Барнаул : ИГ «Си-пресс», 2015. 119 с.

Ohm P. Sensitive Information. Southern California Law Review. 2015. Vol. 88. Р. 1125-1196.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА