КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ КООРДИНАЦІЇ ПРИЙНЯТОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ЛИТВИ В 1918–1920 РР.

Автор(и)

  • Євгеній Маховенко професор кафедри публічного права Вільнюського університету,, Lithuania
  • Довіле Валанчене асистент кафедри публічного права Вільнюського університету,, Lithuania

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.2.08

Ключові слова:

юридична історія, Тимчасові конституції Литви, прийняття закону, партикуляризм права, Західноєвропейська традиція права, правовий плюралізм, публічне право, приватне право

Анотація

Об'єктом дослідження є положення Тимчасових конституцій 1918 року, 1919 і 1920 років, що стосуються створення правової системи Литви. Метою дослідження є визначення, що послужило підставою для сприйняття іноземного права і партикуляризму закону, який закон був прийнятий і який зв'язок між ним і новоствореним національним правом. Основними методами, які використовуються є: систематичний, телеологічний, історичний, лінгвістичний та порівняльний. У цій статті представлено оригінальне бачення прийнятого закону і критична оцінка міжвоєнного рішення уряду Литви повністю скасувати прийнятий закон. На думку авторів, сприйняття закону і партикуляризм, закріплені у Тимчасових конституціях, відповідали очікуванням громадян, а прагнення уряду повністю скасувати прийнятий закон у всіх сферах діяльності людей при інтенсивному розвитку національного права відповідало принципам стратегічних інтересів держави і суспільства. Партикуляризм був природним виразом плюралізму, властивого західній правовій традиції, і мав великий потенціал для розвитку литовського права, який не використовувався через негативну оцінку партикуляризму і спроб його повного усунення.

Акти, видані російською владою в 1914-1915 рр. та владою Німеччини в 1915-1918 рр., обмежували права жителів Литви, жорстко обмежували грошові та майнові відносини, ускладнювали відновлення економіки країни, передбачаючи репресивні або обмежувальні заходи проти громадяни ворожих держав. Відновлена Литовська держава прагнула встановити мирні відносини з усіма державами, включаючи ті, з якими Росія і Німеччина перебували у стані війни. Скасування закону, введеного владою Росії та Німеччини під час війни, було розумним і корисним рішенням влади Литви.

Поширене в історико-правовій літературі Литви тлумачення конституційної норми «[закони], що існували до війни» як «ті, що існували до 1 серпня 1914 року», неправильно. Питання про те, які закони були прийняті, повинно вирішуватися не за датою прийняття того чи іншого акту, а за його змістом – оскільки він пов'язаний або не має відношення до Першої світової війні. Всі дії, якими Російська імперія втручалася або готувалася втрутитися в цю війну, повинні вважатися виключеними з правової системи відновленої Литовської держави в сенсі конституційної норми «[закони], які існували до війни» і загальний дух цієї Конституції.

Система конституційного контролю, закріплена у Тимчасових конституціях, коли суд або виконавчий орган перевіряє відповідність прийнятого закону Конституції до його застосування, піддається критиці з точки зору сучасної юридичної науки, але в умовах Литви 1918-1920 рр., він був гнучким, швидким, дозволяючи громадянам піднімати питання про конституційність закону, представляючи свої аргументи.

Посилання

Andriulis V., et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius : Justitia, 2002. 542 p.

Авербах О.И. Законодательные акты, вызванные войной 1914 года с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. Вильна : Типография А. Г. Сырпина, 1915. 686 c.

Berman H.J. Teisė ir revoliucija. Vakarų teisės tradicijos formavimasis / iš anglų kalbos vertė A. Šliogeris. Vilnius : Pradai, 1999. 875 p.

Griškevič L., Machovenko J., Paužaitė-Kulvinskienė J., Vaičaitis V.A. Lietuvos konstitucionalizmo istorija (istorinė Lietuvos konstitucija). 1387 m. – 1566 m. – 1791 m. – 1918 m. – 1990 m. : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 280 p.

Juškevičiūtė-Vilienė A. Asmens ūkinės veiklos laisvės konstituciniai pagrindai Lietuvoje: ekonominės, istorinės ir lyginamosios įžvalgos : daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius : Vilniaus universitetas, 2017. 424 p.

Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai. (Valstybės tarybos priimta 1918 m. lapkričio mėn. 2 d.). Lietuvos aidas. 1918-11-13. 130(178).

Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai. Lietuvos valstybės tarybos priimti 1919 m. balandžio mėn. 4 d. Priedėlis prie Laikinosios vyriausybės žinių. Nr. 6/24a.

Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1920-06-12. Nr. 37-407.

Mаховенко Е. Историческая Конституция Литвы как часть западной правовой традиции и место в ней временной Конституции 1919 года. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3-4 травня 2019 р.). Ужгород : Ужгородський національний університет, 2019. С. 267-271.

Mаховенко Е. Конституционные основы литовского частного права 1918-1920 гг. Проблемы гражданского права и процесса : сборник научных статей. Гродно : Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 2017. С. 199-211.

Machovenko J. Teisės viešpatavimas 1918 m. ir 1919 m. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniuose Dėsniuose. Local administration and Local self-government in the history of law, state and legal thought : Materials of the XXXIX International historical juridical conference (Lviv, November 2-3, 2018). Київ-Херсон : Олді-плюс, 2018. C. 44-54.

Machovenko J., Valančienė D. Democracy in Lithuanian Temporary Constitutions of 1918 and 1919. Західні і східні традиції та впливи в історії права, держави і юридичної думки : матеріали XXХVІІІ Міжнародної історико-правової конференції (м. Вінниця, 1-3 червня 2018 р.). Київ-Херсон : Олді-плюс, 2018. C. 143-156.

Maksimaitis M. Kai kurios pirmųjų Lietuvos konstitucijų istoriografijos problemos. Jurisprudencija. 2002. Nr. 30(22). P. 182-190.

Maksimaitis, M. Lietuvos teisės šaltiniai 1918-1940 metais : monografija. Vilnius : Justitia, 2001. 200 р.

Maksimaitis M. Lietuvos valstybės konstitucijų istorija: XX a. pirmoji pusė : monografija. Vilnius : Justitia, 2005. 392 р.

Maksimaitis M. Mažoji konstituanta: Lietuvos taryba atkuriant valstybingumą : monografija. Vilnius : Justitia, 2011. 431 р.

Сухомлинов В.А. Воспоминания. Берлин : Русское универсальное издательство, 1924. 438 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК СУЧАСНА НАУКА