Роль правового висновку Верховного Суду у забезпеченні принципу законності

Автор(и)

  • Олександр Берназюк професор кафедри права юридичного факультету Європейського університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2022.1.04

Ключові слова:

правова позиція, судових прецедент, судова практика,, правові висновки,, сталість судової практики, адміністративна процедура

Анотація

Метою статті є визначення ролі правового висновку Верховного Суду у забезпеченні принципу законності. Для реалізації цієї мети були виконані такі завдання: 1) обґрунтовано думки про те, що правовий висновок ВС у сучасних умовах характеризується значною кількістю ознак судового прецеденту; 2) доведено постійно зростаючу роль правових висновків ВС у забезпеченні реалізації принципу законності; 3) визначено розширений зміст принципу законності, що ґрунтується на обов’язку суб’єктів владних повноважень враховувати правові висновки ВС у своїй діяльності.

Під час дослідження теми статті автором було проаналізовано праці науковців, що приділяють увагу вивчення питання ролі та значення правових висновків ВС у діяльності суб’єктів владних повноважень як Н. Зозуля, О. Кібенко, М. Самбор, М. Шумило та ін. Деякі питання, пов’язані із досліджуваною темою, застосування правових висновків ВС у забезпеченні єдності судової практики, досліджувалися автором цієї статті при укладанні «Збірника правових позицій Верховного Суду для адвокатів» та розробки контентної частини аналітично-правової системи ZakonOnline. Проте у сучасній правовій науці залишається низка нерозкритих питань у сфері визначення ролі правових висновків Верховного Суду у забезпеченні принципу законності.

На основі проведеного дослідження робиться висновок, що встановлений законом обов’язок для всіх судів та суб’єктів владних повноважень враховувати (застосовувати) правові висновки ВС дозволяє стверджувати, що такий підхід зумовлює розширене застосування принципу законності, оскільки норма права фактично не може існувати відокремлено від практики ВС (його праворозуміння), а суб’єкт владних повноважень не може мати власного підходу до розуміння тієї чи іншої норми права.

Біографія автора

Олександр Берназюк, професор кафедри права юридичного факультету Європейського університету

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Про судоустрій і статус суддів (2016): Закон України No 1402-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

Про державну службу (2015): Закон України No 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text

Про адміністративну процедуру (2022): Закон України No 2073-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text

https://uba.ua/ukr/news/8269

Кібенко, О (2022). Відступ Великої Палати Верховного Суду від існуючих правових позицій: процедура, підстави, проблеми. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Kibenko_%2007_12_2020.pdf

Про роль судів у забезпеченні єдності застосування закону (2017). Висновок Консультативної Рада європейських суддів (КРЄС) No 20 (2017). URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/opinion_20_UA.pdf.

Vincic and others v. Serbia, 44698/06 (ECHR, 2010). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95959

Правові позиції Верховного Суду як основа сталості та єдності судової практики. (2017). Українське право. URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/pravovi-pozitsii-verkhovnogo-sudu-yak-osnova-stalosti-ta-dnosti-sudovoi-praktiki-/?print=Y

Кібенко, О (2019). Механізми забезпечення єдності судової практики: інфографіка від судді ВП ВС. Судово-юридична газета. URL: https://sud.ua/ru/news/sudebnaya-praktika/137889-mekhanizmi-zabezpechennya-yednosti-sudovoyi-praktiki-infografika-vid-suddi-vp-vs

Кодекс адміністративного судочинства України (2005). № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Зозуля, Н. (2018). Чи обов’язково судам враховувати правові позиції ВСУ і хто може від них відступати: теорія та практика. Українське право. URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/chy-obov-yazkovo-sudam-vrakhovuvaty-pravovi-pozytsiyi-vsu-i-khto-mozhe-vid-nykh-vidstupaty-teoriya-t/?month=04&year=2020

Постанова Верховного Суду (2019). No 130/1001/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79957847

Постанова Великої Палати Верховного Суду (2019). No 755/10947/17. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/79834955

Постанова Великої Палати Верховного Суду (2021). No 825/997/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101241002

Постанова Верховного Суду (2019). No 804/937/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86459468

Постанова Верховного Суду (2020). No 1.380.2019.001962. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88305171

Постанова Верховного Суду (2021). No 240/532/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94840192

Постанова Верховного Суду (2021). No 580/3469/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99657294

Постанова Верховного Суду (2021). No 640/14645/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96543587

Постанова Верховного Суду (2022). No 160/5259/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104361332

Шумило, М. (2020). Правові висновки касаційного суду: inter praeteritum et futurum. Підприємництво, господарство і право, 12, 47-54.

Постанова Великої Палати Верховного Суду (2020). No 216/3521/16-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91644731

Постанова Великої Палати Верховного Суду (2018). No 823/2042/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/77969515

Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (2016): рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. No 143/зп-16. URL: https://old.vkksu.gov.ua/userfiles/doc/poriadok_ta_metod.pdf

Порядок проведення іспиту та методика встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання (2016): рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. No 144/зп-16. URL: https://old.vkksu.gov.ua/userfiles/doc/poriadok_ispitu.pdf

Про адміністративні послуги (2012): Закон України No 5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text

Про місцеві державні адміністрації (1999): Закон України No 586-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України No 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Самбор, М. (2022). Захист економічних інтересів держави шляхом дотримання прав і свобод людини з боку суб’єктів публічної адміністрації та використання останніми судових прецедентів за принципом людиноцентризму та законності у діяльності цих органів. Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: «Компанія «ВАІТЕ».

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК СУЧАСНА НАУКА