Моделі організації інституту адвокатури в Європейському Союзі та Центральній Азії: порівняльно-правове дослідження

Автор(и)

  • Оксана Щербанюк завідувач кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, , Ukraine
  • Корнелія Вьольк суддя Земельного суду Гамбурга, Німеччина, Germany

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2022.1.07

Ключові слова:

Організація адвокатури, моделі адвокатського самоврядування, , незалежність адвокатури,, адвокатура Європейського Союзe, адвокатура країн Центральної Азії, гарантії адвокатської діяльності, міжнародні стандарти професії адвоката

Анотація

Дана стаття має на меті розкрити основні моделі впровадження інституту адвокатури в Європейському Союзі та Центральній Азії. Оскільки деякі країни-сусіди Європейського Союзу збираються розпочати переговори про вступ до ЄС, вони прагнуть реформувати свої системи правосуддя, щоб привести їх у відповідність зі стандартами ЄС.

У статті подано порівняльно-правову характеристику моделей організації органів адвокатського самоврядування в країнах Європейського Союзу та Центральної Азії з точки зору відповідності міжнародним стандартам незалежності адвокатури. Авторами визначено типові порушення незалежності органів адвокатського самоврядування з боку виконавчих органів державної влади в країнах Центральної Азії, показано ступінь їхнього впливу на захист прав і свобод людини та сформульовано рекомендації щодо подолання існуючих порушень.

Виявом принципу незалежності адвокатури слід вважати адвокатське самоврядування. Оскільки визначення «незалежність» вживається у вузькому правовому сенсі, його слід розуміти виключно як відому міру юридичної свободи, вільного розсуду в діях у межах, окреслених законом. Стосовно адвокатури, термін «незалежність» слід тлумачити в контексті Рекомендацій Rec (2000) 21 Комітету міністрів державам-членам щодо свободи здійснення професії адвоката як «свободу професії від будь-які необґрунтовані обмеження, впливи, тиск, погрози чи втручання, прямі чи непрямі, з будь-якої сторони чи з будь-якої причини.

Під «незалежністю адвокатури» мається на увазі такий встановлений законом правовий статус органів адвокатської спільноти, який дозволяє їм самостійно та незалежно від неправомірного втручання вирішувати питання своєї внутрішньої організації, а також інші завдання, визначені в закону, тобто здійснювати самоврядування.

У теорії права дуже дискусійним є питання про найбільш прийнятні форми організації адвокатури. Проблемам організації та діяльності інституту адвокатури, в тому числі в країнах ЄС, присвячено чимало праць, зокрема такими вченими як: А. Бун, Н. Бакаянова, Т. Вільчик, Е. Вуллі, А. Деханов, С. Кучеров, А. Рагулін, Роджер Сміт, Рене Кассен, М. Кіку, М. Кузінс, Ф. Рейган, І. Яртих та ін.

Проте спеціального порівняльно-правового дослідження, яке було б присвячене вивченню організації органів адвокатського самоврядування в країнах Європи та Центральної Азії, на даний час не проведено. Тому, виходячи з вищесказаного, ця тема статті видається актуальною та оригінальною.

Незважаючи на те, що адвокатська діяльність у сучасному світі здійснюється за принципом самоорганізації адвокатів та адвокатських спільнот, є кілька країн у світі, де адвокати повністю саморегулюються без будь-якого нагляду, керівництва чи обмежень з інших джерел, таких як виконавча, законодавча чи судова гілки влади. У теорії права питання про найбільш прийнятні форми організації адвокатури є досить дискусійним.

Біографія автора

Тетяна Вільчик, завідувач кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Анисимов, В.Ф., Кудрина, Е.Н. (2017). Классификация моделей организации адвокатуры. Вестник Югорского государственного университета. 1-2 (44), C. 87-92.

Bakaianova, N., Svyda, O., Demenchuk, M., Dzhaburiya, O., & Fomina, O. (2019). Advocacy of Ukraine under constitutional reform. Amazonia Investiga, 8(22), P. 574-579. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/ amazoniaarticle/view/805

Деханов, С.А. (2011). Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние (дис. … докт. юрид. наук: 12.00.11 – судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура»). Москва, 383 с.

Деханов, С.А. (2010). Анализ законодательства, регулирующего организацию и деятельность адвокатуры в Средней Азии. URL: http://naukarus.com/analiz-zakonodatelstva-reguliruyuschego-organizatsiyu-i-deyatelnost-advokatury-v-stranah-tsentralnoy-azii

Vitiello, G. (2004). Ordinamento е Deontologia Forense. Dalla Officina Grafica Iride. Napoli, 2004.

Grammatikov, V. (2020). Problems of deformation of professional legal consciousness in modern Russia (as exemplified in advocacy). Amazonia Investiga, 9(26), 254-262. URL: https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.29

Kucherov, S. (1956). The Legal Profession In Pre- and Post- Revolutionary Russia. The American Journal of Comparative Law. Volume 5, Issue 3, P. 443-470. URL: https://academic.oup.com/ajcl/article/5/3/443/2586691? searchresult=1

Nuna, M., Kodai, D.A. & Moonti, R.M. (2020). Code of Ethics and the Role of Advocates in Providing Legal Aid to the Poor. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services. 1(2), P. 259-274. DOI: 10.15294/ijals.v1i2.35986

Панейко, Ю. (2002). Теоретичні основи самоврядування. Львів: Літопис, 2002. 196 с.

Поспелов. О.В. (2008). Формы адвокатских образований: автореф. дис. .... канд. юрид. наук: спец. 12.00.11). Москва, 2008. 30 с.

Zaborovskyy V., Buletsa S., Bysaga Y. & Manzyuk Vasyl (2020). Compliance of guarantees of professional activity of ukrainian advocate with international standards of profession of advocate. The Lawer Quarterly. Vol 10, No 2.

Vilchyk, T. (2018). Duties of a Lawyer to a Court and to a Client. Russian Law Journal. 6(4), P. 62-99.

Вільчик, Т.Б. (2014). Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою. Вісник Академії адвокатури України. Т. 11, No 2, С. 63-74.

Вільчик, Т.Б. (2015). Системи органів адвокатського самоврядування в країнах Європейського Союзу: Італія, Німеччина, Франція. Право та інноваційне суспільство. 2 (5). URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/12/Vilchyk.pdf

Винавер, М. (1902). Очерки об адвокатуре. С.-Пб.: Кн. скл. тип. М. М. Стасюлевича, 224 с.

Яртых, И. С. (2007). Адвокатура и гражданское общество: монография. Ульяновск: Обл. типография «Печатный двор». 335 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ