ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРАВА НА ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ІМПОРТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ТА ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ

Автор(и)

  • Yuriy Bysaga Head of the Department of Constitutional Law and Comparative Legislature, Uzhhorod National University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.3.01

Ключові слова:

лікарські засоби;×права людини;×трансфер технологій×міжнародне співробітництво×дерогації×право на підприємницьку діяльність;×право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування×

Анотація

 

Мета цієї статті полягає в виявленні особливостей обмеження права власності суб’єктів трансферу технологій у виробництво лікарських засобів та права на здійснення підприємництва з імпорту лікарських засобів в умовах конфлікту та тимчасової окупації. Методологічною основою цього дослідження є загальні та спеціальні методи наукового пізнання: формально-логічний метод, порівняльно-правовий, структурно-логічний, інші.

Зазначається, що при визначенні легітимної мети обмеження необхідно застосовувати принцип пропорційності, що полягає у співрозмірності заходів, які застосовуються до вище зазначених суб’єктів з метою обмежити реалізацію їх прав, з тими суспільними цінностями, які захищаються шляхом здійснення такого обмеження. На процедурному рівні, держава, використавши це право на відступ, у повному обсязі повинна інформувати Генерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і причини їх вжиття, а також повідомити про час, коли такі заходи перестали застосовуватися, а положення Конвенції знову застосовуються повною мірою. Крім того, як свідчить практика Європейського суду з прав людини, відступ від зобов’язань за Конвенцією повинен мати територіальний і тимчасовий характер.

Виявлено такі особливості конституційно-правового регулювання обмеження права власності суб’єктів трансферу технологій у виробництво лікарських засобів: 1) обмеження щодо реалізації цих прав має бути передбачено законом, який має відповідати таким вимогам: ясність, чіткість, доступність; 2) захід є заходом тимчасового характеру; 3) коло суб’єктів, щодо яких засосовується – суб’єкти трансферу технологій - резиденти країни-агресора; 4) легітимна мета здійснення - захист суспільних цінностей (національної безпеки, життя і здоров’я осіб, які перебувають на території України, територіальної цілісності тощо); 5) є необхідним у демократичному суспільстві. Виявлено такі особливості конституційно-правового регулювання обмеження права на здійснення підприємницької діяльності з імпорту лікарських засобів в умовах конфлікту та тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України: 1) обмеження щодо реалізації цих прав передбачається Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», листом Міністерства охорони здоров’я України від 04.07.2017 року №18.1-07/18369, який відповідає таким вимогам: ясність, чіткість, доступність; 2) захід є заходом тимчасового характеру; 3) коло суб’єктів, щодо яких засосовується – адресований заявникам лікарських засобів, альтернативним та/або потенційним виробникам, заявникам-власникам реєстраційних посвідчень яких є суб'єкти Російської Федерації; 4) легітимна мета здійснення – захист життя і здоров’я осіб, які перебувають на території України у зв’язку з неможливістю забезпечення Україною належного контролю за якістю виробництва лікарських засобів в РФ ; 5) є необхідним у демократичному суспільстві.

\

Посилання

Volkov, V. & Deshko, L. (2007). Medychne pravo – realnist sohodennia [Medical law is a reality of today] Informatsiinyi pravovyi prostir, 18, S. 45-48. [in Ukrainian].

Volkov, V. & Deshko, L. (2006). Na zakhyst medychnoho prava [In defense of medical law]. Yurydychnyi Visnyk Ukrainy, 8, 8. [in Ukrainian].

Deshko, L. (2007). Derzhavne rehuliuvannia systemy tsin na likarski zasoby v Ukraini [State regulation of the price system for medicines in Ukraine]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 6, 21-30. [in Ukrainian].

Deshko, L. (2007). Derzhavne rehuliuvannia tsinoutvorennia na likarski zasoby v krainakh Yevropeiskoho Spivtovarystva ta inshykh krainakh [State regulation of pricing of medicines in the European Community and other countries]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 5, 113-119. [in Ukrainian].

Deshko, L. (2007). Pravove rehuliuvannia hospodariuvannia v sferi okhorony zdorovia: problemy vdoskonalennia spetsialnoho zakonodavstva [Legal regulation of health care: problems of improving special legislation]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 5, 57-62. [in Ukrainian].

Deshko, L. (2018). Restitutio in integrum: pidkhody Yevropeysʹkoho sudu z prav lyudyny [Restitutio in integrum: approaches of the European Court of Human Rights]. Porivnyalʹno-analitychne pravo, 5, 365-368. [in Ukrainian].

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] (1950). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_004. [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] (1996). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. [in Ukrainian].

Lyst Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy [Letter from the Ministry of Health of Ukraine] (2017). No18.1-07/18369. URL: https://moz.gov.ua. [in Ukrainian]

Nechyporuk, H. Iu, Bysaha Yu. M., Berch, V. V., Deshko, L. M., Bysaha Yu. Iu. & Nechyporuk, K. O. Konstytutsiine pravo na zvernennia do Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta mekhanizm realizatsii prava na vykonannia yoho rishen [The constitutional right to appeal to the European Court of Human Rights and the mechanism for exercising the right to enforce its decisions]. Uzhhorod, TOV «RIK-U», 2020. [in Ukrainian].

Pro vidstup Ukrainy vid okremykh zoboviazan, vyznachenykh Mizhnarodnym paktom pro hromadianski i politychni prava ta Konventsiieiu pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [On Ukraine's withdrawal from certain obligations set out in the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. (2015): Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: rada.gov.ua/laws/show/462-19#Text. [in Ukrainian].

Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii [On state regulation of activities in the field of technology transfer] (2006): Zakon Ukrainy. URL: rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text. [in Ukrainian].

Pro zovnishnoekonomichnu diialnist [On foreign economic activity] (1991): Zakon Ukrainy. URL: rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text. [in Ukrainian].

Slinko, T. M. (2018). Pravovi pidstavy obmezhennia realizatsii prav i svobod liudyny i hromadianyna [Legal grounds for restricting the exercise of human and civil rights and freedoms]. Ukraina i Yevropeiskyi Soiuz: shliakh do staloho rozvytku: Zbirnyk nauk. statei za mater. I nauk.-prakt. konf. z yevrop. prava. (pp. 41-46). [in Ukrainian]

Khrystova, H. (2018). Pozytyvni zoboviazannia derzhavy u sferi prav liudyny: suchasni vyklyky: monohrafiia [Positive commitments of the state in the field of human rights: current challenges: a monograph]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27 — Оновлено 2021-06-22