ПРАВО НА ГЕНДЕРНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ: ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Терезія Tereziia Popovych Ужгородський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.3.06

Ключові слова:

гендерна ідентичність,, право на гендерну ідентичність, зміна статі

Анотація

Мета дослідження полягає у висвітленні та аналізі основних засад розуміння та правового забезпечення гендерної ідентичності як особливого правового феномену.

Методологічну основу даного дослідження складає система методів, наукових підходів, прийомів та принципів, котрі були спрямовані для реалізації цілей дослідження. Застосовувались універсальні, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи.

У статті досліджено, що однією з основних характеристик гендерної ідентичності в науковій літературі визнається засвоєння особистістю гендерних ролей (тобто способів поведінки залежно від позицій людей у статевій диференціації) і розвиток гендерної самосвідомості (тобто усвідомлення своєї схожості й відмінності з представниками своєї статі, на відміну від протилежної). Реалізовуючи право на гендерну ідентичність, може йти мова як про можливість зміни біологічної статті, так і (або) соціальної, що виражається у зміні не лише фізичних даних, але й свідомості людини, її світогляду, соціальної (у деяких випадках – і юридичної) ролі у суспільстві, сім’ї … соціальних манер статі (імені, зовнішності, моделі поведінки тощо). Окрім цього, виходячи з міжнародних документів, можливо виділити загальні принципи, пов’язані з правами людини та гендерною ідентичністю: універсальність; недискримінація; автономія особи; повага до гідності людини незалежно від її сексуальної орієнтації та гендерної ідентифікації.

На підставі проведеної наукової розвідки автор прийшов до певних висновків. 1. Гендерна ідентичність передбачає ті чи інші моделі соціальної поведінки особи щодо статевої належності, яка їй природно дана. Тобто передусім мова йде про прийняття чи неприйняття такої природності. Таким чином, гендерна ідентичність демонструє поведінку особи в суспільстві, в основі якої лежить самоідентифікація за її статевою належністю. 2. Право на гендерну ідентичність передбачає можливість особи вчиняти правомірні дії, які слугуватимуть для її самоідентифікації на основі статевої приналежності. Відповідно до цього йдеться про дії юридичного (реалізація відповідних прав та обов’язків) та медичного характеру (можливість зміни (корекції) біологічної статі). Іншими словами, право на гендерну ідентичність означає можливість особи вільно діяти в суспільстві на основі тієї соціальної ролі, з якою вона себе ідентифікує. 3. Незважаючи на рекомендаційний характер міжнародно-правових актів у сфері забезпечення права особи на гендерну ідентичність, міжнародне співтовариство все частіше закликає держави вживати відповідних заходів щодо належного дотримання принципів рівності, недискримінації, автономії особи та поваги до її гідності при реалізації права на гендерну ідентичність та надавати йому належну правову регламентацію.

Біографія автора

Терезія Tereziia Popovych , Ужгородський національний університет

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Voronina, O. A. (2012). Gendernye aspekty identichnosti [Gender aspects of identity]. Chelovek, 6, 15-31. [in Russian].

Herbut, V. S. (2018). Pravo na seksualnu oriientatsiiu ta hendernu identychnist: sutnisnyi zmist ta harantii zakhystu [The right to sexual orientation and gender identity: substantive content and guarantees of protection] (Doctor’s thesis). Uzhhorod. [in Ukrainian].

Dzhok’iakartski pryntsypy (Pryntsypy zastosuvannia mizhnarodno-pravovykh norm pro prava liudyny shchodo seksualnoi oriientatsii ta hendernoi identychnosti) [Yogyakarta Principles (Principles for the Application of International Human Rights Law on Sexual Orientation and Gender Identity)]. (2007). Available from: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc= y&docid=48244e952. [in Ukrainian].

Kletsina, I. S. (2004). Psikhologiya gendernykh otnosheniy: Teoriya i praktika [Psychology of Gender Relations: Theory and Practice]. SPb.: Aleteyya. [in Russian].

Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine] (1996) № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30,141.

Kubrychenko, T. V. (2012). Identychnist osobystosti v hendernomu vymiri [Personality identity in the gender dimension]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia psykholohichna, 2, 323-331.

Ozhigova, L. N. (2006). Gender identity of the person and semantic mechanisms of its realization [Gender identity of a person and semantic mechanisms of its implementation] (Doctor’s thesis). Krasnodar. [in Russian].

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov’ia [Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care] (1992) № 2801-KhII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 4, 19.

Pro vstanovlennia medyko-biolohichnykh ta sotsialno-psykholohichnykh pokazan dlia zminy (korektsii) statevoi nalezhnosti ta zatverdzhennia formy pervynnoi oblikovoi dokumentatsii y instruktsii shchodo yii zapovnennia [About establishment of medico-biological and social-psychological indications for change (correction) of sexuality and the statement of the form of the primary accounting documentation and the instruction on its filling] (2016). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1589-16#Text

Pro zasady zapobihannia ta protydii dyskryminatsii v Ukraini [On the principles of preventing and combating discrimination in Ukraine] (2012). № 5207-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2013, 32, 412.

Pro nadannia medychnoi dopomohy osobam, shcho potrebuiut zminy (korektsii) statevoi nalezhnosti [On the provision of medical care to persons in need of gender reassignment] (1996). № 57. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0279-96#Text

Pro udoskonalennia nadannia medychnoi dopomohy osobam, shcho potrebuiut zminy (korektsii) statevoi nalezhnosti [On improving the provision of medical care to persons in need of gender reassignment] (2011). № 60. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0239-11#Text

Senyuta, I. Ya. (2015) Pravo na gendernuyu identichnost: etiko-pravovye aspekty [The right to gender identity: ethical and legal aspects]. Biomeditsinskoe pravo v Rossii i za rubezhom: monografiya / G.B. Romanovskiy, N.N. Tarusina, A.A. Mokhov i dr. M.: Prospekt [in Russian].

Strus, L. (2019) Henderna identychnist osoby [Gender identity of a person]. European political and law discourse, 6, 51-55. [in Ukrainian].

Tkalych, M. H., Zinchenko, T. P. & Kasian A. P. (2020) Henderna identychnist osobystosti: zmist, struktura, henderno-rolova dyferentsiatsiia [Gender identity of the individual: content, structure, gender-role differentiation]. Psychological journal, 6, 101-109. [in Ukrainian].

Shalyhanova, A. S. (2011) Shchodo pravovoi pryrody ta zmistu prava na hendernu identychnist [Regarding the legal nature and content of the right to gender identity]. Pravo i bezpeka, 3, 274-279. [in Ukrainian].

Yusupova, M. V. (2011) Sotsialno-filosofskie osnovaniya konstruirovaniya gendernoy identichnosti [Socio-philosophical foundations for the construction of gender identity] (Doctor’s thesis). Cheboksary. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27 — Оновлено 2021-05-12