КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄС: ЗМІСТОВНИЙ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Olga Ольга Strieltsova Associate Professor at the Department of Constitutional Law Taras Shevchenko National University of Kyiv , Ukraine
  • Serhii Prylutskyi Professor at the Institute of Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv, , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.3.07

Ключові слова:

Конституція України, конституційна реформа,, конституціоналізація, Європейський Союз,, Угода про асоціацію між Україною та ЄС

Анотація

Метою даної статті є дослідження процесу конституціоналізації асоціативних відносин між Україною та Європейським Союзом. Автори виокремлюють та розкривають два основні аспекти цього процесу: змістовний та імплементаційний. Визначається, що змістовна конституціоналізація по своїй суті є конституційною модернізацією, у ході якої відбувається змістовне оновлення положень Конституції з метою формування конституційних засад для подальшої демократизації суспільно-політичного життя в Україні, наближення національної політико-правової системи до європейських цінностей та принципів, удосконалення внутрішньодержавної законодавчої бази. Імплементаційний аспект конституціоналізації полягає у цілеспрямованому формуванні конституційних передумов для імплементації положень Угоди про асоціацію до національної системи права. Автори вважають, що здійснення як змістовної, так і імплементаційної конституціоналізації асоціації України з ЄС можна реалізувати лише шляхом включення даного процесу безпосередньо у контексті конституційної реформи в Україні.

У статті проаналізовано заходи організаційно-правового характеру, спрямовані на реалізацію мети європейської інтеграції України і визначено, що такі заходи мають здійснюватися за трьома основними напрямами: 1) реформування змістовних та імплементаційних засад Основного закону України для забезпечення конституційного супроводу цього процесу; 2) конкретизація та деталізація конституційних норм і принципів у законодавстві (передусім у тих законодавчих та підзаконних нормативно-правових актах, які спрямовані на гармонізацію національного права з правом ЄС); 3) правотлумачна та правозастосовна діяльність національних органів державної влади, і особливо судових органів конституційної та загальної юрисдикції, для забезпечення реалізації положень Угоди про асоціацію.

Звертається увага на певні проблеми реформування Конституції України у зв’язку із забезпеченням європейської інтеграції та висловлюються критичні застереження, пов’язані з доповненням Конституції положеннями щодо стратегічного курсу України на довготривалу перспективу.

Автори роблять висновок про те, що проведення конституційної реформи та встановлення асоціативних відносин із ЄС є двома взаємопов’язаними процесами і тому лише максимальна синхронізація здійснюваних у межах цих напрямків заходів, визначення їх пріоритетів, координація та узгодження поточних завдань дозволять розробити комплексну стратегію конституційного реформування та нададуть конституційним перетворенням цілісного характеру.

Посилання

Baimuratov, M. A., Batanov, A. V., Slydenko, Y. D., Kuranyn, V. A. & Pedko, Yu. S. (2008). Kurs konstytutsyonnoho prava Ukraynы. Tom 1. Obshchaia chast: Osnovы teoryy konstytutsyonnoho prava. [Introduction in Constitutional Law of Ukraine. Volume 1. General Aspects: Foundations of Constitutional Law Theories] Kharkov: Odyssei. [in Ukrainian].

Boryslavska, O. (2016) Konstytutsiina reforma yak shliakh formuvannia v Ukraini konstytutsiinoi systemy obmezhenoho pravlinnia (na osnovi dosvidu yevropeiskoi modeli konstytutsionalizmu). [Constitutional Reform as a Formation Direction of a Constitutional System of Limited Power in Ukraine (based on the experience of the European model of constitutionalism)] Pravo Ukrainy, 7, 47-54. [in Ukrainian].

Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy [Declaration of State Sovereignty of Ukraine] (1990). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text [in Ukrainian].

Zadorozhnii, O. V. (2014) Proekty reformuvannia konstytutsii Ukrainy i mizhnarodne pravo. [Projects of Reformation of the Constitution of Ukraine and International Law]. Ukrainskyi chasopys mizhnarodnoho prava, 3, 29-41. [in Ukrainian].

Lotiuk, O. S. (2015) Konstytutsiini zasady rozvytku ta funktsionuvannia hromadianskoho suspilstva v Ukraini. [Constitutional Principles of the Development and Functioning of Civil Society in Ukraine]. Kyiv: Vyd-vo Lira-K. [in Ukrainian].

Martseliak, O. V. (2016). Konstytutsiina reforma v Ukraini i konstytutsionalizatsiia vitchyznianoi pravovoi systemy [Constitutional Reform in Ukraine and Constitutionalization of the National Legal System]. Konstytutsiino-pravove budivnytstvo na zlami epokh: poshuky optymalnykh modelei (рр. 71-73). Uzhhorod: Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet [in Ukrainian].

Muraviov, V. (2015) Orhanizatsiino-pravovyi mekhanizm realizatsii Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom [Organizational and Legal mechanism for the Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union]. Pravo Ukrainy, 8, 17-31. [in Ukrainian].

Prylutskyi, S. V. & Strieltsova, O. V. (2016) Modernizatsiia statusu suddiv: kontsept vzaiemodii hromadianskoho suspilstva ta derzhavy v umovakh konstytutsiinoi reformy 2016 roku [Modernization of the Status of Judges: a Concept of Interaction between Civil Society and the State in the Conditions of Constitutional Reform in 2016]. Publichne pravo, 4 (24), 9-17. [in Ukrainian].

Pro ratyfikatsiiu Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Ratification of the Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part] (2014): Zakon Ukrainy No 1678-VII. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text [in Ukrainian].

Strieltsova, O. V. (2019) Problemy reformuvannia Konstytutsii Ukrainy v konteksti zabezpechennia yevropeiskoi intehratsii [Problems of the Reformation of the Constitution of Ukraine in the Context of European Integration Ensurance] Konstytutsiino-pravove budivnytstvo na zlami epokh: poshuky optymalnykh modelei (рр. 305-308). Uzhhorod: Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet. [in Ukrainian].

Terletskyi, D. S. (2007) Konstytutsiino-pravove rehuliuvannia dii mizhnarodnykh dohovoriv v Ukraini [Constitutional and Legal Regulation of International Treaties in Ukraine] (Doctor's thesis). Odesa. [in Ukrainian].

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text [in Ukrainian].

Nikitenko, S. & Mahda, M. (2015) Chy vykonuie Kyiv vymohy YeS? Chastyna 7: Konstytutsiina reforma [Does Kyiv Fulfill the EU Requirements? Part 7: Constitutional Reform]. Yevropeiska pravda. Available from: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/02/4/7030422/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27 — Оновлено 2021-05-12