Конституційні права людини в умовах виклику COVID-19

Автор(и)

  • Ірина Жаровська професор кафедри теорії права і конституціоналізму Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2022.1.02

Ключові слова:

пандемічна криза,, конституційні права людини, громадське здоров’я, право на мирні збори, масові заходи, право на освіту, свобода пересування

Анотація

Метою статті є дослідження взаємодії права людини та заходів захисту здоров’я населення в умовах нових правових викликів зумовлених COVID-19 через розкриття ключових юридичних стандартів протидії пандемічним загрозам; дослідження проблеми обмеження конституційного права на мирні збори та масові заходи; проаналізувати аспекти реалізації конституційного права на освіту в умовах пандемічної кризи та питання обмеження свободи пересування.

Авторський методологічний аналіз включав низку філософських, загальнонаукових та спеціально наукових методів. Зокрема метод порівняльного правознавства застосовувався для аналізу досвіду низки країн щодо допущення обмеження прав людини. Компаративний метод сприяв узагальненню знань у сфері медицини, права, громадського управління психології тощо.  Синергетичний спрямував на бінарність правової реальності та невизначеність в умовах пандемічної кризи.  

Репрезентовані позиції науковців та інституційних міжнародних органів щодо правомірності обмеження прав людини, мотивовано позицію казуальним виміром. Автором розкрито ключові стандарти протидії пандемічним загрозам, окрему увагу сконцентровано на проблемі обмеження конституційного права на мирні збори та масові заходи. Вказано на труднощі реалізації конституційного права на освіту в умовах пандемічної кризи а також піднято питання правомірності та недискримінації в сфері свободи пересування.

У статті відображено, що більшості країн нормами виключної дії допускаються обмеження прав людини чи певні відступи від загального механізму їх реалізації у період загрози охорони здоров’я та/або при національних надзвичайних ситуаціях. Однак відповідно до міжнародного права, а також конституційного права у демократичних державах, такі заходи мають бути необхідні, пропорційні та розумно пов’язані з законними суспільними цілями.

Констатовано, що державні проти епідеміологічні заходи позбавляють можливості громадян належним чином реалізувати свої конституційні права, зокрема право на мирні збори, масові заходи, право на освіту, можливість свобода пересування. Звертаємо увагу, що введення заходів запобігання хворіб, що загрожує громадському здоров’ю винятково має стосуватися зазначеної цілі та повинно бути мотивовано критичною необхідністю, а не політичними мотивами та інтересами.  Обмеження повинні переслідувати законну мету, демонструвати точну характер загрози та бути пропорційними цій меті. Це має продемонструвати прямий і безпосередній зв'язок між виразом і загрозою.

У висновку зазначено, що обмеження, встановлені заявою, повинні відповідати суворим тестам на пропорційність. Обмеження не повинні бути занадто широкими, вони повинні бути найменш нав'язливі заходи.

Посилання

WHO (2021) Weekly epidemiological update on COVID-19 - 9 Edition 65. 9 November. URL: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---9-november-2021

Baars, G. (2020) Writing in the time of coronavirus London Review of International Law, 8 (1), 211–222 doi:10.1093/lril/lraa014

Chia, T. & Oyeniran, O.I. (2020) Human health versus human rights: An emerging ethical dilemma arising from coronavirus disease pandemic Ethics Med Public Health, 14. doi: 10.1016/j.jemep.2020.100511

Greene, A. (2020). Derogating from the European Convention on Human Rights in Response to the Coronavirus Pandemic: If not Now, When? Forthcoming, European Human Rights Law Review. April. URL: https://ssrn.com/abstract=3593358

WHO (2020а) COVID-19 Strategy update URL https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-strategy-update

WHO.(2021b) Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19 (Interim Guidance). URL https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19

Про захист населення від інфекційних хвороб (2000) Закон України № 1645-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text

Yamin, A. E. & Habibi, R. (2020) Human Rights and Coronavirus: What’s at Stake for Truth, Trust, and Democracy? Health and Human Rights. URL: https://www.hhrjournal.org/2020/03/human-rights-and-coronavirus-whats-at-stake-for-truth-trust-and-democracy/

WHO (2020b) Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of COVID-19: interim guidance. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331707

WHO (2020c) Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-1.9 URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332079/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Mass_gatherings-2020.1-eng.pdf

Czerepaniak-Walczak, M. (2020) Respect for the Right to Education in the COVID-19 Pandemic Time. Towards Reimagining Education and Reimagining Ways of Respecting the Right to Education The New Educational Review, 62, 57-66. DOI: 10.15804/tner.2020.62.4.05

Рішення Конституційного Суду України (2004) у справі № 1-4/2004 про доступність і безоплатність освіти URL: http://zakon5.rada.gov.ua/iaws/show/v005p710-04

WHO (2020d) Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19. URL: https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19

Kecojevic, A, Basch, C. H, Sullivan, M & Davi, N. K. (2020) The impact of the COVID-19 epidemic on the mental health of undergraduate students in New Jersey, cross-sectional study. PLoS ONE, 15(9).

Mudenda, S. (2021). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and its psychological impact on the Bachelor of Pharmacy Students at the University of Zambia. Academia Letters, 837. doi.org/10.20935/AL837.

Ministry of Education of P.R. China (2020). Guidance on the Organization and Management of Online Teaching in the Higher Education Institutions During Epidemic Prevention and Control Period. URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202002/t20200205_418131.html.

Wang, Y. (2020). How does the Chinese education system cope with the virus outbreak challenge? China Daily, 18 February. URL: https://news.cgtn.com/news/2020-02-18/China-s-online-learning-sector-thrives-amid-epidemic-ObnQfU8hfW/index.html.

The 2019–2020 novel coronavirus (severe acute respiratory syndrome coronavirus pandemic: A joint American college of academic international medicine-world academic council of emergency medicine multidisciplinary COVID-19 working group consensus paper. (2020). Journal of Global Infectious Diseases,12 (2), 47–93.

WHO (2020е) Updated WHO recommendations for international traffic in relation to COVID-19 outbreak URL: https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic-rev/ru/

Brooks S. K., Webster R. K., Smith L. E., Woodland L., Wessely S., Greenberg N. & Rubin G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 395, 912-920. doi: 10.1016/s0140-6736(20)30460-8.

Wilder-Smith, A. &Freedman, D. O. (2020). Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. Journal of Travel Medicine. 27 (2), 1–4. Doi: 10.1093/jtm/taaa020

Social isolation and loneliness in older adults: opportunities for the health care system. (2020). Washington (DC): National Academies Press. URL: https://www.nap.edu/catalog/25663/social-isolation-and-loneliness-in-older-adults-opportunities-for-the

Courtin, E & Knapp, M. (2017) Social isolation, loneliness and health in old age: a scoping review. Health Soc Care Community, 25(3),799–812. https://doi.org/10.1111/hsc.12311.

Cerimovic, E, Wurth & M, Brown, B. (2020) Bosnia and Herzegovina’s coronavirus curbs on children and older people are ill-conceived. In: Balkan Insight [website]. Sarajevo: Balkan Investigative Reporting Network. URL: https://balkaninsight.com/2020/04/02/bosnia-andherzegovinas-coronavirus-curbs-on-children-and-older-people-are-ill-conceived/

Subingsubing, K. (2020) LRT, MRT ban for elderly, moms-to-be under GCQ. In: Philippine Daily Inquirer [website]. Manila: Inquirer.net. URL: https://newsinfo.inquirer.net/1271069/lrtmrt-ban-for-elderly-moms-to-be-under-gcq

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА